Metóda výučby Play Wisely a Montessori

Metóda výučby Play Wisely a Montessori

Play Wisely, ako aj Montessori, je metóda učenia, rozvíjania a proces prípravy dieťaťa na školu a samozrejme aj život.

S nami to ide ľahšie – to je heslo, ktorým sa v našej jazykovej škole riadime. Pretože pri výučbe detí využívame tieto jedinečné metódy učenia sa, vieme deti naučiť cudzí jazyk hneď ako začne rozprávať. Už niekoľko mesačné bábätká vieme neuveriteľne rýchlo rozvíjať. Konkrétne rozvíjame pamäť, pozornosť, jazykové schopnosti. Ďalej sú to ešte jemná a hrubá motorika, vizuomotoriku, systematicky vieme podporiť vzniku neurónových sietí pre rýchle premýšľania a reagovanie.

Play Wiselyjpg

Čo je Play Wisely? Nazývané tiež múdre hranie, je unikátny výukový systém kombinujúci prácu s kognitívnymi kartami a štruktúrované pohybové aktivity, ktoré majú za cieľ podporiť optimálny vývin detí a pomôcť im plne využiť potenciál raného obdobia formovania neurónovej štruktúry mozgu.

Metóda vznikla na základe výskumu pre NASA Johnson Centre v USA a je natoľko inovatívna, že bola v rámci Fóra raného vzdelávania prezentovaná na Oxfordskej Univerzite vo Veľkej Británii. Ide o prvú ucelenú metódu, ktorá rozvíja schopnosti učenia aj pohybu.

Cieľom je aktivovať všetky mozgové bunky pre ich optimálnu činnosť a vytvoriť pevné neurónové spojenia, ktoré sa stanú základom mozgovej a pohybovej obratnosti dieťaťa. Play Wisely trénuje nervovú sieť zodpovednú za presnú detekciu, spracovanie, koordináciu, definíciu a analýzu dát potrebnú pre dobré študijné a športové výkony. Play Wisely zhŕňa poznatky z najnovších výskumov a s ich pomocou stimuluje prirodzený rozvoj. Tiež ponúka deťom správne aktivity v správny čas s ohľadom na ich psychomotorický vývin, rozširuje zmyslový, pohybový, rozumový, jazykový, psychický a sociálny potenciál dieťaťa. Skúsenosti, ktoré bábätko alebo batoľa získa v prvých rokoch života, mení štruktúru jeho mozgu. Play Wisely je tiež skvelou prípravou na jasle i škôlku.

Všetko, čo sme vyššie už uviedli nám dáva možnosť pripraviť dieťa na nástup do školy bez psychického zaťaženia dieťaťa, keďže bude schopné spĺňať všetky nároky a požiadavky zo strany školy. Odbremeňuje to rodičov od neustáleho vysvetľovania a učenia sa s dieťaťom doma. Deti sa stávajú samostatnými, vyvíjajú si kritické aj kreatívne myslenie.

Play Wisely je najvhodnejšie pre deti od 4 mesiacov po 3roky. V jednoduchosti sa dá povedať, že tam, kde Play Wisely končí, Montessori začína. Pravdou je, že sa tieto dve metódy vo svojej podstate dopĺňajú a prepájajú. O týchto metódach a princípoch, by sme chceli vo Vašom programe prezentovať. Veríme, že naša jazyková škola sa stáva jedinečnou využívaním práve týchto metód vo výuke detí. Nielen to, poskytujeme poradenstvo rodičom a prednášky ohľadom použitia metód tak, aby sa ich dieťa čo najviac rozvinulo.  

Ak chcete aj vy takéto hodiny, kontaktujte ma :)

Zaujímavé linky: