Camp 2019 - detský tábor


Naše tábory sú zamerané na dve skupiny detičiek: predškolského a školského veku. Detičky predškolského veku si užijú ešte "škôlkársky režim", ktorý zahŕňa poobedný spánok a rozvíjacie aktivity súvisiace s nástupom do škôl. Tými sú napríklad hygiena, disciplína, písanie - jemná motorika, hrubá motorika, pozitívny prístup k sebe a k druhým, pestovanie sociálneho cítenia a spoznávanie každodenného života hravým a zaujímavým spôsobom.

Druhú skupinu detičiek sa snažíme zabaviť podľa ich preferencií a získavame tak hlbšie znalosti z jednotlivých predmetov v škole. Avšak tu sa neučíme, hráme sa a zabávame, pričom podvedome rozvíjame mozog, logické myslenie, kritické myslenie, afektívnu stránku detí, pestujeme zdravé sebavedomie a učíme sa chápať svetu okolo nás. Prečo to tu deti tak milujú? Pretože sa nachádzajú v podnetnom prostredí určenom presne pre ne a pre rôzne hry, ktoré sú didakticky ladené v zmysle Montessori metódy a doplnené o techniku Play Wisely, ktorou v Žiline disponujeme iba my. Dovoľujeme si teda povedať, že práve to z nás robí unikátnym vzdelávacím zariadením, ktoré inde nanájdete. Podporujeme deti, ich záľuby a nechávame im priestor zažiariť, pocítiť, že sú dôležité a úspešné a oni nám to oplácajú úsmevmi, objatiami a ukážu nám to najlepšie, čo je v nich.


© 2018. Všetky práva vyhradené. Team Webgrape