PONUKA KURZOV METÓDOU PLAY WISELY

  • Cena: 7 € / hodina individuálne alebo skupinovo 5 € / hodina
  • Počet študentov: 3 deti

Play Wisely je metóda učenia, rozvíjania a proces prípravy dieťaťa na školu a samozrejme aj život. Ide tiež múdre hranie - unikátny výukový systém kombinujúci prácu s kognitívnymi kartami a štruktúrované pohybové aktivity, ktoré majú za cieľ podporiť optimálny vývin detí a pomôcť im plne využiť potenciál raného obdobia formovania neurónovej štruktúry mozgu.

Cieľom je aktivovať všetky mozgové bunky pre ich optimálnu činnosť a vytvoriť pevné neurónové spojenia, ktoré sa stanú základom mozgovej a pohybovej obratnosti dieťaťa.

Play Wisely je najvhodnejšie pre deti od 4 mesiacov po 3 roky.


Príplatok za flexibilitu v kurzoch: 3 € / osoba (napr. z dôvodu hodín cez víkend, ráno/večer o šiestej a pod.)

© 2018. Všetky práva vyhradené. Team Webgrape