Ponuka služieb Athéna school


Individuálne jazykové kurzy AJ, SJ a SP na šk. rok 2019/2020

Individuálne kurzy vzdelávania, pri ktorých je pedagóg maximálne flexibilný voči študentovi jazykového kurzu.
Kurzy sú organizované v priestoroch našej jazykovej školy.

Kurzy pre deti:
  • Pondelok - piatok od 15:00 - 16:00, 1x týždenne
  • Trvanie:  45 minút
  • Kapacita:  6 dedí
  • Cena:    99 € na pol roka
Kurzy pre dospelých:
  • Pondelok - piatok od 15:00 - 16:00 a od 18:00 - 19:30,
    1x týždenne
  • Trvanie:  90 minút
  • Kapacita:  4 účastníci
  • Cena:   159 € na pol roka
Čas kurzov sa dá na vyžiadanie posunúť
Ponúkame tiež zahraničné jazykové pobyty.

Pretože s nami to ide ľahšie :)

Jazykové kurzy pre firmy

Ponúkame Vám firemné kurzy v priestoroch našej školy. Radi si vypočujeme Vaše požiadavky a pripravíme Vám jazykový kurz na mieru.


PONUKA KURZOV METÓDOU PLAY WISELY

Play Wisely je metóda učenia, rozvíjania a proces prípravy dieťaťa na školu a samozrejme aj život. Ide tiež múdre hranie - unikátny výukový systém kombinujúci prácu s kognitívnymi kartami a štruktúrované pohybové aktivity, ktoré majú za cieľ podporiť optimálny vývin detí a pomôcť im plne využiť potenciál raného obdobia formovania neurónovej štruktúry mozgu.

Cieľom je aktivovať všetky mozgové bunky pre ich optimálnu činnosť a vytvoriť pevné neurónové spojenia, ktoré sa stanú základom mozgovej a pohybovej obratnosti dieťaťa.

CENNÍK KURZOV METÓDOU PLAY WISELY

Konzultačné hodiny – zdarma

1. skúšobná hodina – 5 €

*deti od 3rokov absolvujú aj Montessori aktivity v rámci hodiny

Fotogalériu priestorov na výučbu nájdete tu.


Príplatok za flexibilitu v kurzoch: 3 € / osoba (napr. z dôvodu hodín cez víkend, ráno/večer o šiestej a pod.)


© 2018. Všetky práva vyhradené. Team Webgrape